MeteoVilatorta.Cat
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta Espai Natural Guilleries-Savassona
AEMET
IC:0349 / IS:08119

Bloc Meteovilatorta  
         
EQUIPAMENT DE L'OBSERVATORI

  Cronògraf   CRONÒGRAF TOTALITZADOR
Aquest aparell, constru´t per RICHARD Frères de París l'any 1910, tenia com a finalitat l'enregistrament del recorregut total diari del vent. A cada 1000 metres de recorregut de l'anemòmetre situat a l'exterior, aquest enviava un senyal al cronògraf i el seu indicador pujava un grau. Una ascensió completa al llarg del tambor indica 100 km. de recorregut, Un cop a dalt, l'agulla retorna automàticament a baix i torna a comenšar. Es podia calcular aproximadament la velocitat en funció de la inclinació de la línia en relació a l'horitzontal.
 

  Estatoscòpi   ESTATOSCOPI ENREGISTRADOR
Aparell fabricat l'any 1900 per la casa RICHARD Frères de París. Aquest instrument és útil per a l'estudi de les variacions baromètriques brusques que es produeixen durant les tempestes i altres fenòmens atmosfèrics. Permet veure les variacions que són massa febles per ser enregistrades en els baròmetres convencionals.
 

  Higròmetre   HIGRÒMETRE ENREGISTRADOR (HIGRÒGRAF)
Aparell utilitzat per mesurar l'estat higromètric de l'aire, és a dir, la humitat en l'ambient. El funcionament de l'instrument es basa en un feix de cabells que en funció del grau d'humitat present en l'aire es dilaten o bé es contrauen i transmeten el seu moviment a la banda horària de paper.
 

  Termògraf   TERMÒMETRE ENREGISTRADOR (TERMÒGRAF)
Aquest aparell de la casa RICHARD Frères de París, constru´t entorn a l'any 1910, es basa en la utilització d'un tub corbat de secció aplanada, ple d'un líquid molt resistent a glašar-se d'uns 2 cm3 de capacitat. La dilatació d'aquest líquid fa canviar la curvatura del tub que transmet el moviment al braš que està en contacte amb el tambor giratori on hi ha la banda de paper i on queda enregistrada la temperatura.
 

 
© 2007-2016   Avís legal  
Mapa del web