MeteoVilatorta.Cat
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta Espai Natural Guilleries-Savassona
AEMET
IC:0349 / IS:08119

Bloc Meteovilatorta  
EQUIPAMENT DE L'OBSERVATORI
 
     
  Datalogger CR1000 Datalogger CR1000
El Datalogger CR1000, de la marca Campbell Scientific, és dissenyat especialment per a xarxes de monitorització i amb una gran velocitat d’execució de programes, així com també una gran capacitat d’emmagatzematge. El seu potent processador recull i gestiona les dades per ser enviades posteriorment a l’ordinador central de Meteovilatorta.cat. Dotat de nombroses entrades analògiques i digitals i altres accessoris tècnics, el CR1000 utilitza el sistema operatiu PakBus que millora la recollida de dades en xarxa.

  Sonda HMP45 de temperatura i humitat VAISALA Sonda HMP45 de temperatura i humitat VAISALA
La sonda HMP45, de la marca Vaisala, mesura la temperatura ambient i humitat al nostre observatori. Aquesta sonda es caracteritza per la seva fiabilitat, el seu baix consum i la seva programació simple. És insensible a la pols i està connectada al data logger oferint dades amb una gran precisió. La sonda utilitza el sensor de HR Vaisala Humicap i el sensor de temperatura Pt 1000 IEC 751 1/3 Clase B. La seva precisió és de ±2% del 10-90% HR; ±3% del 90-100% HR i de ±0.5ºC a –39ºC; ±0.2 a +20ºC; ±0.4ºC a +60ºC.

  Anemòmetre 2D Windsonic Anemòmetre 2D Windsonic
L’anemòmetre sònic 2D Windsonic, de la marca Hill, mesura la velocitat i la direcció del vent amb una precisió i fiabilitat molt altes. El seu funcionament està basat en la tecnologia d’ultrasons. De construcció robusta, sense parts mòbils -a diferència de molts anemòmetres actuals-, i anticorrosiu, el Windsonic no necessita calibratge en camp ni manteniment i es connecta directament al data logger utilitzant la sortida SDI-12. El seu rang de velocitat és de 0 a 60 m/s amb una precisió de ±2% i una resolució de 0,01 m/s. I el seu rang de direcció és de 0 a 360 graus sense zona morta amb una precisió de ±3% i una resolució de 1 grau.

  Pluviòmetre RM Young 52203 Pluviòmetre RM Young 52203
El pluviometre RM Young 52203, de la marca Young, té un tamany de 18 cm de diàmetre i 30 cm d’alçada i una superfície de recepció de 200 cm². El seu disseny utilitza cassoletes basculants per mesurar la precipitació amb una resolució de 0,1 mm per bolcada, seguint les recomanacions de la WMO. La geometria i material de la part col·lectora permeten la corresponent sortida eficient de l’aigua reduint possibles errors de registres i conduint aquesta mateixa aigua per un tub que permet verificar la quantitat total de precipitació recollida. L’aparell està fet amb components de termoplàstic que el fan resistent a la corrosió.

  Sensor de pressió atmosfèrica RPT410F Sensor de pressió atmosfèrica RPT410F
El baròmetre RPT410F, fabricat per la marca Druck, utilitza una tecnologia avançada en sensors que subministren una mesura de pressió baromètrica altament precisa i estable. El sensor avançat de pressió de silici ressonant proporciona una sortida de senyal en freqüència proporcional a la pressió. La precisió es manté en un ampli rang de temperatura i el consum pot optimitzar-se mitjançant un senyal de control extern, controlat pel mateix datalogger. El seu rang de pressió baromètrica és de 600 a 1100 Hpa, amb un rang de temperatura de -40ºC a 60ºC i una precisió és de ±0.5 Hpa entre -10ºC i 50ºC.

  Sensor de radiació solar LP02 Sensor de radiació solar LP02
El sensor de radiació solar LP02, fabricat per la marca Hukseflux, mesura el flux de radiació incident en W/m2 sobre una superfície plana amb un camp de visió de 180 graus. Utilitza un sensor de tipus termopila que genera un petit voltatge proporcional al flux de radiació que rep i obtenint una resposta espectral plana en tot l’espectre solar. El seu rang espectral és de 305 a 2800 nm amb un rang de 0 a 2000 W/m2. La seva temperatura de funcionament és de -40ºC a 80ºC.

  Transmissió de dades Transmissió de dades
Per a la transmissió de dades de l’observatori en camp al receptor situat a uns 500 metres s’utilitzen dues antenes parabòliques de reixa direccionals RW63 de 24dBi/2.4GHz. Aquests potents aparells transmeten de manera ininterrompuda i a temps real les dades generades pel datalogger cap al servidor de Meteovilatorta.cat.

  Placa solar fotovoltaica amb bateries recarregables Placa solar fotovoltaica amb bateries recarregables
Per alimentar tot el sistema s’utilitza un sistema sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per aquest motiu, l’observatori disposa de dues plaques solars Siemens de 10 W ST10 (CIS) connectades cada una a una bateria d’àcid-plom de 12 volts i 17 Ah. Un regulador de Campbell s’encarrega de donar estabilitat a tot el sistema.

  Torre de 10 metres Torre de 10 metres
Tot el sistema esta instal·lat en una torre de secció triangular que situa el sensor de vent als 10 metres d’alçada reglamentaris. La torre està pintada en color verd per tal d’integrar-la millor en la zona verda on és ubicada. A la part inferior de la mateixa se situen tots els elements d’alimentació i de control dins d’armaris protegits i aïllats de les possibles inclemències meteorològiques.

  Garita ventilada Garita ventilada
Els sensors de temperatura i d’humitat estan instal·lats de forma reglamentària dins d’una garita blanca de fusta ventilada amb persianes perquè les dades siguin del tot fiables i reals. El sensor està instal·lat a 1,50 metres del terra seguint les recomanacions de la WMO.

  Instal·lació respectuosa amb l’entorn Instal·lació respectuosa amb l’entorn
Un dels aspectes a destacar de l’observatori és que està totalment integrat a l’entorn que l’envolta. En aquest sentit, el tancat és de color verd fosc, així com la torre, que també és verda. A l’observatori també s’ha procurat que tots els elements de connexió, bàsicament cables, no quedin a la vista i que aquests estiguin situats en tubs rígids fixats a la torre. Igualment una empresa s’ocupa de tenir l’herba en condicions perquè l’observatori estigui el màxim d’integrat al parc urbà on es troba situat.

    L’observatori està situat dins un tancat metàl·lic de color verd, de 10 per 10 metres, on hi ha la torre, el pluviòmetre a prou espai i situat a 1,50 metres del terra i la guixeta de fusta. Tot el cablejat està, o bé soterrat, o bé dins de tubs, totalment aïllat de les inclemències. La seva ubicació és privilegiada i està situat dins d’un parc urbà a l’entrada de Sant Julià de Vilatorta.

 
© 2007-2016   Avís legal  
Mapa del web